Ludzie

Prezesi Fundacji


Bartłomiej Glinka

Prezes fundacji

Marek Rostkowski

Prezes fundacji

Dyrektor Fundacji


Aleksandra Danuta Romanek

Dyrektor Fundacji

Ambasadorzy Fundacji


Olga Witman

Ambasador Fundacji

Jarosław Bieniuk

Ambasador Fundacji

Ireneusz Osiński

Ambasador Fundacji

Liderzy Fundacji


Maciej Hoffmann

Lider generalny ds. rekrutacji

Maciej Guć

Lider generalny ds. marketingu

Szymon Szymański

Lider generalny ds. eventów

 

Kamila Wica

Lider generalny - Wejherowo

Joanna Truchel

Event manager

Paweł Wasiewicz

Członek Rady Programowej Fundacji