Misja i wizja

MISJA I WIZJA

AKADEMII ROZWOJU OSOBISTEGO COLUMBUS


Co dajemy innym?

Tworzymy ogólnopolską społeczność w ramach Strefy Lidera w każdym mieście Polski. Inspirujemy do działania i postaw prospołecznych poprzez spotkania oraz warsztaty z ludźmi sukcesu, z praktykami nie teoretykami. Kreujemy liderów oraz rozwijamy ich umiejętności przywódcze. Dzięki uczestnictwu w spotkaniach Akademii każdy z członków otrzymuje dawkę praktycznej wiedzy, która wyniesie jego karierę zawodową na wyższy poziom.

Swoje działania realizujemy poprzez comiesięczne spotkania (wyłączając miesiące lipiec oraz sierpień) organizowane przez Liderów Generalnych w całej Polsce. Na każdym spotkaniu mamy okazję wysłuchać interesującej prelekcji lub wziąć udział w wartościowym szkoleniu z zakresu dziesięciu wyselekcjonowanych blokach tematycznych. Każde spotkanie ma być inspiracją oraz impulsem do działania – impulsem do zmiany na lepsze.

Dlaczego tworzymy Akademię?

Chcemy żyć w środowisku odpowiedzialnych i przedsiębiorczych ludzi. Chcemy, aby każdy kto ma potrzebę zmiany dostał niepowtarzalną szansę na rozwój swojego potencjału – niezależnie od wieku czy pochodzenia. Chcemy zrzeszać liderów, którzy będą wpływać i zmieniać na lepsze swoje otoczenie, zarówno w dużych aglomeracjach jak i w małych miejscowościach. Chcemy tworzyć środowisko świadomych pracowników i przedsiębiorców, poprzez przekazywanie im dobrych wzorców oraz podstaw z zakresu umiejętności miękkich niezbędnych do osiągnięcia sukcesu na dzisiejszym rynku pracy.

Dla kogo jesteśmy?

Dla ludzi odważnych, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje liderskie i wejść na ścieżkę kariery zawodowej będąc przygotowanymi w kluczowe umiejętności miękkie. Dla przedsiębiorców, którzy szukają nietuzinkowych ludzi, gotowych sprostać nowym wyzwaniom jakie stawia przed nimi dynamicznie rozwijający się rynek pracy.

Co chcemy osiągnąć?

Misją Akademii jest stworzenie osobowości, które dzięki nabytej wiedzy i inspiracji podejmują realne działania na rynku pracy, zwiększające tym samym ich zakres kompetencji oraz umożliwiają pięcie się na szczeble kariery zawodowej.

Z drugiej strony pracujemy z biznesem, który stawia na najlepszych i poszukuje talentów do swoich firm.


STREFA LIDERA

Akademia Rozwoju Osobistego Columbus prowadzi otwarte prelekcje i warsztaty zajmujące się holistycznie tematem budowania swojej kariery zawodowej i przewagi na rynku pracy. W każdej ze Stref Lidera w Polsce odbywa się jedno spotkanie miesięcznie (wrzesień – czerwiec) skupiające się na następujących tematach:

 1. MOTYWACJA. Skąd ją czerpać? Jak się nie wypalić?
 2. KOMUNIKACJA. Klucz otwierający każde drzwi do sukcesu.
 3. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Cecha, którą możesz rozwijać. Jak działać, aby wygrywać?
 4. ZMIANA. Jak nią zarządzać? Jak odnaleźć się w zmieniającej się rzeczywistości.
 5. MARKA OSOBISTA. Misja i wizja jako fundament osobistej marki.
 6. SOCIAL MEDIA. Jak funkcjonować w dobie Facebooka i Instagrama?
 7. STAWIANIE I REALIZACJA CELÓW. Praktyczne wskazówki jak przekuć swój pomysł w rzeczywistość.
 8. INTELIGENCJA FINANSOWA. Czego nie nauczono Cię w szkole? Wiedzy z zakresu dbania o własny budżet.
 9. ZDROWIE FIZYCZNE. Jak wpływa na nasz sukces? Czyli odkrywanie korelacji między sportem, a sukcesem.
 10. INTELIGENCJA EMOCJONALNA. Jak budować przewagę na rynku? Zadbaj o swoje EQ.

TRI – ANGELS LIFE SUCCESS STRATEGY

Akademia skupia się na promowaniu holistycznej postawy życiowej, która wzmacnia cechy lidera w trzech obszarach: ciało, intelekt oraz duchowość. Każdy aspekt wzajemnie się uzupełnia i jest tak samo ważny.

 1. Ciało – dbanie o fizyczność w kontekście zdrowego trybu życia (dieta oraz sport) oraz tego jak się nosimy (dress code).
 2. Rozum – zdobywanie konkretnej wiedzy i narzędzi do realizacji swoich celów, głównie dbamy o inteligencję finansową.
 3. Duchowość –  skupiamy się na wzmacnianiu cech charakteru i pracą nad nawykami oraz nad szeroko pojętą inteligencją emocjonalną.

Dzięki Akademii zdobędziesz swoją osobistą radę nadzorczą, czyli własnych mentorów, którzy będą dla Ciebie wsparciem w każdym z tych trzech obszarów.


ZE SPOTKAŃ AKADEMII KORZYSTAJĄ TRZY GRUPY :

 1. LOKALNI LIDERZY AKADEMII  COLUMBUS

Cykliczne spotkania raz w miesiącu pomagają lokalnym liderom  w praktyce nauczyć się odpowiedzialności za swoje działania oraz nabyć umiejętności  organizowania eventów. Mobilizujemy Liderów do wychodzenia z własnej strefy komfortu, a co za tym idzie poszerzania własnych horyzontów.

Co daje współtworzenie struktur Akademii:

 1. Możliwość sprawdzenia się w roli organizatora wydarzenia.
 2. Możliwość zdobywania wiedzy od praktyków biznesu, których zapraszają do wygłoszenia prelekcji.
 3. Możliwość poznania wartościowych i wpływowych osób (prelegentów tj. biznesmenów, właścicieli firm, dziennikarzy itp.).
 4. Możliwość wzięcia udziału w szkoleniach liderskich Columbusa.
 5. Możliwość dołączenia, przynależności i budowania wiodącej organizacji szkoleniowej oraz kreowania jej strategii.
 6. Możliwość uzyskania referencji po zakończeniu kontraktu ze stowarzyszeniem jako kluczowy element budowania swojej kariery zawodowej.
 7. Możliwość skorzystania z mentoringu liderów firmy OMIDA (lidera firmy TSL w Polsce) oraz liderów Columbusa.
 8. Możliwość rozwinięcia umiejętności przywódczych, komunikacyjnych, scenicznych, krasomówczych i innych ważnych w karierze zawodowej.
 9. Możliwość praktyk w Akademii Rozwoju Osobistego Columbus / OMIDA S.A.
 10. Możliwość zdobycia wiedzy z zakresu budowania kariery zawodowej zarówno w kontekście umowy o pracę jak i prowadzenia własnej firmy.

 

 1. PRELEGENCI

Z jednej strony praktykują wystąpienia publiczne, kluczową umiejętność lidera. Z drugiej strony propagują swoje idee oraz mogą zachęcać do dalszej współpracy poza Akademią.

 • Marketing i zachęcanie do ewentualnej dalszej współpracy nie powinno stanowić głównej motywacji dla prelegenta. Najważniejsza jest chęć dania siebie lokalnej społeczności, która może skorzystać na pozyskanej wiedzy i kontaktach. Prelegent nie powinien być osobą kontrowersyjną, związaną z polityką, powinien cieszyć się dobrą reputacją.

 

 1. SŁUCHACZE

Nabywają umiejętności i wiedzy  do realizacji swoich celów. Poszerzają swoje horyzonty, dostają impuls mobilizujący do działania oraz poznają przedsiębiorcze wzorce do naśladowania.


STRUKTURA ORGANIZACYJNA STREFY LIDERA

Lider Generalny rekrutowany jest przez Dyrektora Akademii na roczną kadencję.
Lider Lokalny rekrutuje członków swojego Zespołu:

 • Lidera ds. finansów,
 • Lidera ds. członkostwa,
 • Lidera ds. marketingu,
 • Lidera ds. eventów.

WARTOŚCI AKADEMII

Każda placówka Akademii Rozwoju Osobistego COLUMBUS realizuje ten sam cel oraz wyznaje te same wartości:

 1. Profesjonalizm w swoim działaniu . Wszystkie wydarzenia Columbusa są organizowane  na wysokim poziomie. Dobierani są prelegenci, którzy swoimi osobami wzmacniają markę Akademii.
 2. Otwartość. Akademia jest otwarta na nowych uczestników, prelegentów a także na rozszerzenie swoich praktyk w nowych miejscach.
 3. Współpraca. Liderzy oddziałów współpracują ze sobą i zawsze mogą na sobie polegać. Lokalnie Akademia powinna z zaangażowaniem wchodzić w partnerstwa z innymi podmiotami promując się wzajemnie i wyznającymi podobne wartości.
 4. Etyczne postępowanie.