Strefa Lidera

/Strefa Lidera
Strefa Lidera 2018-04-17T21:44:26+00:00

Strefa Lidera Akademii Rozwoju Osobistego Columbus

 

Strefa Lidera Akademii Rozwoju Osobistego Columbus jest podstawową jednostką działania – to przestrzeń, w której inspirujemy do działania i postaw prospołecznych poprzez spotkania oraz warsztaty z ludźmi sukcesu, z praktykami, nie teoretykami. To działania i rozwój – liderów, słuchaczy, prelegentów oraz ambasadorów. To relacje pomiędzy ludźmi, którzy współtworzą program.

 

Strefa Lidera to serce danego regionu, danej społeczności. Wokół tej konkretnej strefy gromadzą się ludzie, którzy chcą żyć w środowisku odpowiedzialnych i przedsiębiorczych ludzi, chcą rozwijać swoje umiejętności i kompetencje. Robią to w ramach Strefy Lidera Akademii Rozwoju Osobistego Columbus – realizując przez cały rok działania zmieniające zrzeszoną wokół niej społeczność.

 

Na Strefę Lidera składają się:

 • projekty i działania realizowane w ramach programu Akademii Rozwoju Osobistego Columbus w szczególności cykl 12 spotkań;
 • liderzy współtworzący Strefę;
 • inwestorzy społeczni wspierający Fundację;
 • partnerzy, media lokalne, instytucje wspierające, lokalna społeczność, ambasadorzy;
 • stałe miejsce spotkań (na cykliczne spotkania społeczności Akademii);
 • relacje pomiędzy osobami zaangażowanymi w Strefę Lidera.

 

Strefa Lidera jest oparta na ludziach, relacjach i działaniach przez nich podejmowanych. Nie jest więc czymś, co kończy się nagle i niespodziewanie, nie jest ulotna. Nie powinno co roku być budowana od początku, ale bazować na dorobku osiągniętym w poprzednich latach.

 

Trzy aspekty, które definiują Strefę Lidera Fundacji Columbus:

 

 

 • CAŁOROCZNOŚĆ

 

To, że Strefa Lidera Akademii Columbus działa przez cały rok, otwiera większe możliwości pod kątem realizacji nowych działań. Fundacja Columbus to organizacja, która może odnieść sukces tylko przy jej kontynuowaniu oraz stałym rozwoju. Strefa Lidera bazuje na relacjach i kontaktach budowanych przez Lidera.

 

 

 • CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA

 

Strefa Lidera jest oparta na ludziach, relacjach i działaniach przez nich (ludzi) podejmowanych. Przejście z jednej edycji w kolejną powinno być naturalne i zapewniać budowanej społeczności poczucie ciągłości.

 

 • STAŁE MIEJSCE SPOTKAŃ

 

Strefa Lidera to też stałe miejsce organizowanych przez Lidera spotkań. Miejsce, do którego może przyjść każdy – nie jest ważne, czy słyszał wcześniej o programie, ważne, abyśmy mogli tę osobę zarazić naszą pasją do ulepszania się i pozytywnego wpływu na nasze otoczenie.

 

Strefa Lidera to również funkcjonująca w nim kultura organizacyjna, oparta o ideały i wartości całej Fundacji Columbus. Dzięki niej zaangażowanie w program daje możliwość rozwoju, radość, szansę spotkania z niezwykłymi ludźmi. To kultura organizacyjna sprawia, że ludzie chcą w danym miejscu pracować albo nie.

 

Kultura organizacyjna Strefy Lidera zbudowana jest wokół trzech zasad współpracy:

 

 

 • KAŻDY JEST WAŻNY

 

Istotnym jest, by wszyscy członkowie zespołu czuli, że każdy w Akademii jest ważny jako człowiek. W codziennej pracy ta zasada przejawia się np. poprzez otwartą komunikację, słuchanie siebie nawzajem oraz dawanie i przyjmowanie informacji zwrotnej. Dzięki tej zasadzie myślimy o sobie i nie uważamy, że to właśnie „my” jesteśmy najważniejsi.

 

 

 • KAŻDY JEST ODPOWIEDZIALNY

 

Członek Zespołu bierze odpowiedzialności za siebie (za to, że np. ma wszystkie potrzebne informacje, że o nie pyta, że stara się jak najlepiej wykonać swoje działania), ale też za inne osoby, z którymi pracuje. Przejawia się to np. poprzez wspieranie innych członków Strefy Lidera (też z innych Stref), wspólne dążenie do celu ogólnopolskiego, współpracę z wolontariuszami, partnerami czy ambasadorami Fundacji Columbus.

 

 

 • KAŻDY DAJE Z SIEBIE „100%”

 

Zasada ta nie wymaga bycia perfekcyjnym – wskazuje na autentyczne zaangażowanie w wykonywaną pracę. W jaki sposób się przejawia? Na spotkaniu Strefy Lidera jest się „tu i teraz”, dba się o dużą frekwencję na spotkaniach oraz szuka się okazji do podejmowania wyzwań i dalszego rozwoju – to tylko kilka przykładów realizowania tej zasady.

 

Lider otrzymuje wsparcie!

Zespół Akademii, powierzając Strefę Lidera, zapewnia też system, narzędzia i osoby, które wspierają realizację celu głównego: pomnożenia idei rozwoju osobistego i grona ludzi, których zaopatrujemy w konkretne umiejętności!

 

Lider Generalny i członkowie jego Zespołu otrzymują wypracowaną na przestrzeni lat markę i zaufanie programu Akademii Rozwoju Osobistego Columbus. Pozwolą one przede wszystkim zbudować relację, dzięki której zaangażujesz wolontariuszy, partnerów, inwestorów, czy ambasadorów. Stojące za Fundacją Columbus doświadczenie i historia ułatwią pozyskanie zaufania wszystkich zaangażowanych w realizację programu.

 

Wdrożenie, standardy, narzędzia to pewien pakiet, który pozwala Liderowi na realizowanie zadań profesjonalne i w wysokiej jakości. W tym zakresie wszyscy Liderzy otrzymują takie samo wsparcie – dzięki temu działania w całej Polsce mogą być realizowane na takim samym, ustalonym, wysokim poziomie.

 

Koordynatorzy Regionalni – wspierają Lidera we wszelkich sprawach operacyjnych, doradzają w zadaniach, monitorują wykonywane działania pod kątem terminowości oraz jakości. Dzięki temu każdy Lider otrzymuje też informację zwrotną na temat swojej pracy, która prowadzi do ciągłego ulepszania podejmowanych działań i rozwijania swoich własnych kompetencji.

Wszystko po to, aby jak najlepiej realizować swoją odpowiedzialność i pomnożyć dobro, jakim jest Strefa Lidera Akademii Rozwoju Osobistego Columbus.

 

LIDER COLUMBUSA

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PEŁNIONEJ FUNKCJI

 

 1. Możliwość sprawdzenia się w roli organizatora wydarzenia.
 2. Możliwość nauczenia się, zrobienia, i wyciągnięcia wniosków z takich działań jak zarządzanie Zespołem, czy współpraca w ogólnopolskiej organizacji.
 3. Możliwość poznania wartościowych i wpływowych osób (prelegentów tj. biznesmenów, właścicieli firm, dziennikarzy).
 4. Możliwość wzięcia udziału w cyklicznych szkoleniach liderskich Columbusa.
 5. Możliwość dołączenia, przynależności i budowania wiodącej organizacji szkoleniowej oraz kreowania jej strategii.
 6. Możliwość uzyskania referencji po zakończeniu kontraktu z fundacją jako kluczowy element budowania swojej kariery zawodowej.
 7. Możliwość skorzystania z mentoringu liderów Columbusa oraz  firmy OMIDA – lidera branży TSL w Polsce.
 8. Możliwość rozwinięcia umiejętności przywódczych, komunikacyjnych, scenicznych, krasomówczych i innych ważnych w karierze zawodowej.
 9. Możliwość stażu/praktyk/zatrudnienia w Akademii Columbus lub OMIDA Group.
 10. Możliwość zdobycia praktycznych umiejętności budowania swojej kariery zawodowej zarówno w kontekście umowy o pracę jak i prowadzenia własnej firmy.

Adres kontaktowy

maciej.szreder@akademiacolumbus.pl