Loading...
Home 2018-03-21T20:50:06+00:00

Kształtujemy liderów, budujemy biznes.

Jesteśmy dla ludzi odważnych, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje liderskie, a dzięki temu wejść na kolejny poziom kariery zawodowej.

TRI – ANGELS LIFE SUCESS STRATEGY

Akademia skupia się na promowaniu holistycznej postawy życiowej, która wzmacnia cechy lidera w trzech obszarach: ciało, intelekt oraz duchowość. Każdy aspekt wzajemnie się uzupełnia i jest tak samo ważny.

  1. Ciało – dbanie o fizyczność w kontekście zdrowego trybu życia (dieta oraz sport) oraz tego jak się nosimy (dress code).
  2. Rozum – zdobywanie konkretnej wiedzy i narzędzi do realizacji swoich celów, głównie dbamy o inteligencję finansową.
  3. Duchowość –  skupiamy się na wzmacnianiu cech charakteru i pracą nad nawykami oraz nad szeroko pojętą inteligencją emocjonalną.

Dzięki Akademii zdobędziesz swoją osobistą radę nadzorczą, czyli własnych mentorów, którzy będą dla Ciebie wsparciem w każdym z tych trzech obszarów.

Środowisko Akademii

Akademia jest miejscem gdzie zdobędziesz wiedzę pozwalającą na zbudowanie przewagi na wymagającym rynku pracy. Dołącz do swojej strefy.

  • Strefa Lidera

  • Strefa Biznesu

Nasze Wartości

Wszystkie wydarzenia Columbusa są organizowane na wysokim poziomie. Dobierani są prelegenci, którzy swoimi osobami wzmacniają markę Akademii.

Akademia jest otwarta na nowych uczestników, prelegentów a także na rozszerzenie swoich praktyk w nowych miejscach.

Liderzy oddziałów współpracują ze sobą i zawsze mogą na sobie polegać. Lokalnie Akademia powinna z zaangażowaniem wchodzić w partnerstwa z innymi podmiotami promując się wzajemnie i wyznającymi podobne wartości.