Liceum Columbus

SAPERE AUDE

Liceum Columbus

Liceum Columbus bazuje na wieloletniej działalności Fundacji Columbus i jej programach: Akademi Rozwoju Osobistego Columbus i The Grade oraz The Avenue. W programach tych rozwój osobisty młodzieży, kształtowanie jej dojrzałości i odpowiedzialnego charakteru stał się naszą pasją. Wierzymy w to, że poprzez spójny, dobrze zorganizowany i odpowiadający współczesnym wymogom program edukacyjno-wychowawczy jesteśmy w stanie kształtować pokolenie świetnie wykształconych, odważnych i wrażliwych zarazem ludzi, realizujących swoje życiowe powołanie. Pragniemy aby szkoła, do której będą uczęszczali nasi uczniowie była miejscem bezpiecznym, przyjaznym i dającym możliwość wszechstronnego rozwoju pasji i zainteresowań.

Leader In Me

Nauka | Przywództwo | Kultura
Poprzez działalność edukacyjną i wychowawczą wspieramy naszych uczniów w budowaniu i wzmacnianiu kompetencji związanych z tymi wartościami.

Pragniemy, aby młodzi ludzie wkraczający w dorosłość po ukończeniu liceum COLUMBUS świadomie wybierali studia, rozwijali się zawodowo, zakładali firmy i z odwagą podejmowali się roli liderów w otoczeniu, na które mają wpływ.

Dlatego zdecydowaliśmy się na wykorzystanie w naszej szkole doświadczeń i rozwiązań stworzonych w międzynarodowym programie Leader in Me, który powstał na fundamencie bestsellerowej książki Stephena Covey’a “7 nawyków skutecznego działania”

Co wyróżnia Liceum Columbus?

  • Nastawienie na przywództwo i przedsiębiorczość
  • Unikalna atmosfera przyjaźni i zaufania pomiędzy: dyrekcją, uczniami, nauczycielami i rodzicami
  • Akademia Żeglarska – w tym życiowa przygoda żeglarska w ramach “niebieskiej szkoły”
  • Wychowanie w zgodzie z chrześcijańską wizją człowieka
  • Dostęp do bazy sportowej i trenerów AWFiS
  • Jako pierwsza szkoła w Polsce działamy w oparciu o program Leader in Me (Fundacji Franklin Covey)
  • Realizacja programu inteligencji finansowej przygotowanego przy współpracy kadry naukowej UG i praktyków z NBP

Rekrutacja 2021/2022

Aktualnie trwa rekrutacja do klas pierwszych Liceum COLUMBUS.